Наші пріоритети

Пріоритетні напрями розвитку галузі на 2017-2020 роки:

 • продовжити  роботу  над  реалізацією Національної  стратегії  розвитку  освіти  в  Україні на період  до  2021 року, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та  молоді,  інших нормативно-правових  документів,  що регулюють діяльність освітньої галузі;
 • спрямувати    діяльність    педагогічних    колективів    на    впровадження   «Стратегії   національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • продовжити розвиток  громадсько-державної  системи управління освітою, забезпечивши  участь громадськості міста у вирішенні освітніх проблем;
 • продовжити роботу щодо  створення  оптимальної мережі  загальноосвітніх  навчальних  закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін та інших чинників;
 • сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, в тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;
 • впроваджувати інклюзивну освіту в дошкільних навчальних закладах;
 • забезпечити  інтеграцію дітей з  особливими освітніми потребами  в  загальноосвітній простір  шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;
 • сприяти залученню до навчання в закладах освіти міста дітей-переселенців з окупованих територій;
 • організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій;
 • оптимізація  та   оновлення   мережі   гуртків   та   творчих   об’єднань   художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямів.
 • продовжити здійснення заходів щодо дебюрократизації школи, спрощення документообігу;
 • розпочати поступовий перехід окремих закладів на автономію у господарюванні бюджетом.