Наші пріоритети

Пріоритетні напрями розвитку галузі на 2017-2020 роки:

 • продовжити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність освітньої галузі;
 • спрямувати діяльність педагогічних колективів на впровадження «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • продовжити розвиток громадсько-державної системи управління освітою, забезпечивши участь громадськості міста у вирішенні освітніх проблем;
 • продовжити роботу щодо створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін та інших чинників;
 • сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, в тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;
 • впроваджувати інклюзивну освіту в дошкільних навчальних закладах;
 • забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;
 • сприяти залученню до навчання в закладах освіти міста дітей-переселенців з окупованих територій;
 • організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій;
 • оптимізація та оновлення мережі гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямів.
 • продовжити здійснення заходів щодо дебюрократизації школи, спрощення документообігу;
 • розпочати поступовий перехід окремих закладів на автономію у господарюванні бюджетом.