Про нас

Управління навчально-виховним процесом та педагогічним персоналом

Рішенням  9  сесії  ХХІ  скликання  Чернівецької  міської  ради  народних  депутатів від  23.01.1992  року  №226  був створений структурний підрозділ міської ради – управління освіти.

Управління освіти Чернівецької  міської  ради  працює  в  площині  планування  конкретних  результатів,  розробки механізмів їх своєчасного та безумовного виконання, що дає змогу розвивати  й  вдосконалювати систему освіти міста.

Сьогодні в управлінні освіти міської ради працює 11 посадових осіб органів місцевого самоврядування: начальник управління освіти, 3 заступники, начальник відділу  бухгалтерського обліку та  звітності, правового забезпечення і кадрової роботи, 6 головних спеціалістів.

Основні завдання освітньої галузі на 2020-2022 роки:
*        реалізація вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»;
*        реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в закладах комунальної форми власності Чернівецької міської територіальної громади, забезпечення доступності початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
*        реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
*        виконання заходів Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки та Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки у закладах освіти Чернівецької міської територіальної громади;
*        забезпечення  реалізації  програм, спрямованих на подальший розвиток освітянської галузі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
*        забезпечення доступності та відкритості освіти шляхом створення відкритого освітнього простору;
*        децентралізація та ефективний менеджмент закладами освіти Чернівецької міської територіальної громади: поступовий перехід на фінансово-економічну самостійність закладу освіти, ефективне використання ресурсів бюджету та залучення в освіту коштів із інших джерел;
*        забезпечення участі громадськості Чернівецької міської територіальної громади у вирішенні освітніх проблем;
*        зміна типів закладів та приведення Статутів до норм чинного законодавства України;
*        оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті, розширення спектру освітніх послуг;
*        сприяння розширенню мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності, в тому числі, шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;
*        удосконалення та оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням прогнозованих демографічних змін, житлової забудови міста тощо, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування;
*        забезпечення інституційної, індивідуальної, дистанційної та інклюзивної освіти;                                *      забезпечення вимог Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів;
*        забезпечення соціального захисту дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей учасників АТО;
*        зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та покращення стану матеріально-технічної бази закладів освіти; створення комфортного, безпечного та сучасного освітнього середовища.