А.Гін “Прийоми педагогічної техніки”

Гін А. О. — фахівець та майстер ТРВЗ, педагог. Генеральний директор Автономної некомерційної організації сприяння інноваціям «ТРИЗ-профи», м. Москва. Віце-президент Міжнародної громадської Асоціації професійних викладачів, розробників і  користувачів теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) з  питань освіти. Засновник і  науковий керівник міжнародної Лабораторії освітніх технологій «Освіта для Нової Ери». Р

Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя / А. О. Гін. — 13-е видання. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 112 с. ISBN 978-617-00-2491-6.

Ця книга-методика адресована учителям-практикам і методистам незалежно від предметної спеціалізації. Вона містить апробовані і чітко сформульовані прийоми управління класом, підтримки дисципліни і уваги; технологія організації традиційних і нетрадиційних форм роботи на уроці, взаємодопомоги учнів; прийоми забезпечення ефективної перевірки знань тощо, а також дидактичні прийоми: як зацікавити учнів лекцією, не нудно повторити основний матеріал теми, підтримати інтерес до навчальної проблеми, навчити грамотно будувати своє мовлення при відповіді. Крім того, у ній розкриті прийоми організації праці вчителя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *