Черговість зарахування в ЗДО

Відповідно до п.2 ст. 11 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Територію обслуговування за комунальними закладами дошкільної освіти затверджено рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.01.2023 № 31/2. Для ознайомлення з рішенням необхідно перейти за покликанням https://bit.ly/3ZoXdTc.

Відповідно до  п. 10. Положення про заклад дошкільної освіти першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.