Освітня методична експедиція педагогів-організаторів міста

Всередині нас криються потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал
                                                                                                                                               Мартін Лютер Кінг

Школа – це модель майбутнього суспільства, простір, в якому дитина повноцінно живе, розвивається, самостверджується. І тому вся діяльність закладу загальної середньої освіти відбувається так, щоб сприяти ставленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, творчих,  креативних, відповідальних, здатних критично мислити, патріотів.

Український психолог, Г.С.Костюк писав, що виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів.

Учнівська молодь, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті потребують особливої підтримки та уваги від педагогів.           Такі учні стають лідерами учнівського самоврядування класу, школи, міста. Участь активних школярів в роботі учнівського самоврядування закладу – важливий крок і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням школяра  тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Головною умовою розвитку самоврядування стає наявність творчих і креативних педагогів-організаторів у закладах загальної середньої освіти, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями.

Вперше у цьому навчальному році відбулась міська освітня методична експедиція педагогів-організаторів, педагогічних працівників, лідерів учнівського самоврядування закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста на тему: «Проектна діяльність як засіб розвитку учнівського врядування».

Метою освітньої методичної експедиції було:

  • ознайомлення з пам’ятками культури та народного мистецтва, осередками духовності Буковинського краю;
  • допомога закладам загальної середньої та позашкільної освіти міста в організації роботи учнівського самоврядування;
  • надання методичної допомоги педагогам-організаторам щодо організації роботи учнівського самоврядування.

Рушійною силою процесу виховання сучасних учнів, розвитку учнівського врядування є впровадження інтерактивних педагогічних технологій, серед яких є метод проектів. Метод проектів – це педагогічна технологія, яка містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю сутністю.

Уміння користуватися ним – показник професійної майстерності вчителя,  розвитку виховання та соціалізації учнів. Проект має певну структуру взаємодії учасників, кожен з яких виконує певну функцію, має чітко визначений результат, який обов’язково спрямований на соціальні інтереси самих учасників, на збір інформації про який – не будь об’єкт чи  явище, чітко визначене дослідне завдання, а  також  формулювання мети, робота  з різноманітними джерелами інформації, обробка  матеріалів, оформлення результату, його презентація.

Саме проектна діяльність є:

  • шляхом розвитку творчого потенціалу особистості та її самореалізації;
  • середовищем, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду;
  • засобом перевірки відповідності особистого досвіду потребам особистісної активної ролі в суспільстві;
  • творчим звітом про рівень лідерської компетентності.

В рамках експедиції педагоги та учні відвідали:

  • Свято-Аннинський жіночий монастир «Аннина гора», художній меморіальний музей-садибу Георгія Гараса (художника-орнаменталіста), музей Маланки (м. Вашківці);
  • музей Трипільської культури, приватний музей Мистецтв (с. Реваківці)

Учасники експедиції познайомились з надзвичайно талановитою людиною з широким колом зацікавлень, художником-монументалістом, графіком, інженером, істориком астрономії, громадським діячем – Геннадієм Юхимовичем Гриценко.

Лідерам учнівського самоврядування, учасникам експедиції, було запропоновано обрати самостійно тему проекту з маршруту експедиції та презентувати свою роботу на публічній комунікації лідерів учнівського самоврядування асоціації «Юні чернівчани».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *